آراد ؛ فرشته کوچک

1

زیباتر

و در لبخندت من چیزی زیباتر از ستارگان آسمان می بینم آنقدر زیبا که ماه هم به تماشایت آمده . . . ماه من *تولدت مبارک *    
6 آبان 1397
1