آرادآراد، تا این لحظه 4 سال و 2 ماه و 27 روز سن دارد

آراد ؛ فرشته کوچک

ماه من

ماه من .... لبخند زیبایت از رو برده زیبایی خورشید را پیش نگاهت چه نیاز است به روشنایی ماه من ..... تکرار با تو زیباترین ترانه هستی است ماه من ... سه سالگی ات مبارک             ...
6 آبان 1396

زاده آبان

من و این جنگل نارنجی رنگ زاده آبان همین پاییزیم عاشق خنده پاییز به میلاد تنم و چه زیباست که در این پاییز گل زیبای بهارت روید                      ...
5 آبان 1396

لبخند پاییز

ترانه می سازم به زیبایی پاییز به زیبایی لبخندت ترانه می سازم برای نگاهت ای لبخند پاییز  
1 آبان 1396
1