آراد ؛ فرشته کوچک

1

زیباتر

و در لبخندت من چیزی زیباتر از ستارگان آسمان می بینم آنقدر زیبا که ماه هم به تماشایت آمده . . . ماه من *تولدت مبارک *    
6 آبان 1397

ماه من

ماه من .... لبخند زیبایت از رو برده زیبایی خورشید را پیش نگاهت چه نیاز است به روشنایی ماه من ..... تکرار با تو زیباترین ترانه هستی است ماه من ... سه سالگی ات مبارک             ...
6 آبان 1396

زاده آبان

من و این جنگل نارنجی رنگ زاده آبان همین پاییزیم عاشق خنده پاییز به میلاد تنم و چه زیباست که در این پاییز گل زیبای بهارت روید                      ...
5 آبان 1396

شاعری

☆☆☆☆☆☆☆ یک قدم بیشتر نمانده به زیباترین روز سال، به ششمین روز از هشتمین ماه سال، من برای تو تمام واژه ها را به صف میکشم، باید که شاعری کنند برای نگاهت ☆☆☆☆☆☆☆☆   ...
5 آبان 1395